Where We Work

PSTC has been working in all seven divisions (Dhaka, Chattogram, Sylhet, Rajshahi, Barishal, Khulna & Rangpur) of Bangladesh. 94 Offices in 32 districts under Seven divisions (Dhaka, Chattogram, Sylhet, Rajshahi, Barishal, Khulna & Rangpur as respectively Dhaka, Chattogram, Cox’s Bazar, Sylhet, Dinajpur, Rajshahi, Barishal, Jashore, Kushtia, Faridpur, Mymensingh, Gazipur, Ukhia, Kutupalong, Narsingdi, Brahmanbaria, Kishoregonj, Jamalpur, Noakhali, Laxmipur, Munshigonj, Narayangonj, Rangpur.